N|K

I can do it – I will do it !

Archive for the ‘Ngữ văn 9’ Category

Một bài văn biểu cảm: Cây ngô quê tôi

Posted by vntester on 06.12.2011

Posted in NGỮ VĂN, Ngữ văn 7, Ngữ văn 8, Ngữ văn 9, Tập làm văn, Văn học | Tagged: , | 1 Comment »

Phép tu từ từ vựng: Ẩn dụ

Posted by vntester on 06.12.2011

Posted in Ngôn ngữ, NGỮ VĂN, Ngữ văn 6, Ngữ văn 9, Tiếng Việt | Tagged: , | Leave a Comment »

Đề thi học sinh giỏi Ngữ văn 2011 – 2012 – huyện Thạnh Phú

Posted by vntester on 03.12.2011

Câu 1: (3.0điểm)

Phân tích các yếu tố ngôn ngữ có giá trị tu từ trong đoạn thơ sau:

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông.

(Trích Quê hương - Đỗ Trung Quân )

Read the rest of this entry »

Posted in BÀI TẬP, Ngữ văn 9, Tập làm văn, Đề thi | Tagged: , , | Leave a Comment »